Hội thi nghi thức đội, phụ trách sao giỏi huyện Mộc châu năm 2016

Tham gia hội thi nghi thức đội, phụ trách sao giỏi huyện Mộc châu năm 20161 2 3 4 5 6 7 13124557_623076624506220_3578913988831763568_n