Tổng kết cuộc thi “Sáng tạo các mô hình, các vật dụng từ rác thải” với Chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau”.Giải đặc biệt thuộc về bạn Lò Thành Long lớp 4A4 trường Tiểu học Mộc Lỵ.

Tổng kết cuộc thi “Sáng tạo các mô hình, các vật dụng từ rác thải” với Chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau”.Giải đặc biệt thuộc về bạn Lò Thành Long lớp 4A4 trường Tiểu học Mộc Lỵ.

24294111_657614184626769_5092090880675579988_n

 

 

24294454_657614257960095_3585777044420422455_n

24312786_657614287960092_4295578785244537248_n

24312923_657614351293419_2577220939024752044_n