Tháng 10 chủ đề HĐNGLL ” Vòng tay bè bạn” GV và học sinh đã quyên góp, ủng hộ được hơn 500 quyển vở và cặp sách. Nhà trường đã trao tặng lại cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 10 chủ đề HĐNGLL ” Vòng tay bè bạn” GV và học sinh đã quyên góp, ủng hộ được hơn 500 quyển vở và cặp sách. Nhà trường đã trao tặng lại cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.