Ngày 18/4/2018 trường TH Mộc Lỵ đón đoàn CBQL cấp tiểu học tỉnh Thái Nguyên đến làm việc và thăm quan nhà trường. 💐🤝🎼

Ngày 18/4/2018 trường TH Mộc Lỵ đón đoàn CBQL cấp tiểu học tỉnh Thái Nguyên đến làm việc và thăm quan nhà trường. 💐🤝🎼