Giao lưu” giữ vở sạch- viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2017-2018 rèn cho các em HS viết chữ đúng, viết đẹp và tính cẩn thận.

Giao lưu” giữ vở sạch- viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2017-2018 rèn cho các em HS viết chữ đúng, viết đẹp và tính cẩn thận.