Gặp mặt, động viên các em học sinh khối 4,5 tham dự thi giải Toán trên mạng Internet cấp Quốc gia. Chúc các em đạt kết quả cao. 💐🤝

Gặp mặt, động viên các em học sinh khối 4,5 tham dự thi giải Toán trên mạng Internet cấp Quốc gia. Chúc các em đạt kết quả cao. 💐🤝