Gặp mặt các e HS K 4+5 tham dự kỳ thi giải Toán bằng tiếng Việt trên mạng Internet cấp Tỉnh năm học 2016-2017.

Gặp mặt các e HS K 4+5 tham dự kỳ thi giải Toán bằng tiếng Việt trên mạng Internet cấp Tỉnh năm học 2016-2017.

17264202_788367654643782_4710619090974577168_n 17309301_790009697812911_6380475413617846107_n 17342584_788367657977115_1744486838323824583_n 17352167_790009694479578_6258174564602369530_n