Gặp mặt 13 em HS K 4+5 tham dự kỳ thi giải Toán bằng tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Anh, Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quoc gia năm học 2016-2017.

Gặp mặt 13 em HS K 4+5 tham dự kỳ thi giải Toán bằng tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Anh, Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quoc gia năm học 2016-2017.

17523413_803574279789786_7095218408416822749_n 17523664_803574373123110_1278254644215341542_n 17861758_803574376456443_8753570015806604924_n 17883703_803574263123121_6046663397112845534_n (1)