Phối hợp với Hội đồng đội Trung ương Ngày 7/5/2018 nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”

Ngày GDKNS đã được đưa vào trong các hoạt động của nhà trường với mục đích rèn cho các e kỹ năng cần thiết như: kỹ năng tự nhận thức và nhóm kỹ năng XH. Kỹ năng ” Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” là 1 kỹ năng vô cùng cần thiết trước thực trạng báo động về hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em ngày 1 tăng lên.