GDKNS chủ đề” Giá trị sống” giúp cho các em xác định, lựa chọn giá trị tốt trong cuộc sống: tình yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ…để các em có thêm động cơ học tập, rèn luyện tốt hơn thông qua những câu chuyện, trò chơi thú vị. 🤝❤️👏

GDKNS chủ đề” Giá trị sống” giúp cho các em xác định, lựa chọn giá trị tốt trong cuộc sống: tình yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ…để các em có thêm động cơ học tập, rèn luyện tốt hơn thông qua những câu chuyện, trò chơi thú vị. 🤝❤️👏

GDKNS chủ đề” Giá trị sống” giúp cho các em xác định, lựa chọn giá trị tốt trong cuộc sống: tình yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ…để các em có thêm động cơ học tập, rèn luyện tốt hơn…